Amaç: Toplumsal oyun alanlarındaki toplumsal aktiviteler ve açık hava oyunları ile toplumsal çevrenin cinsiyet farklarını göz önünde bulundurarak ilişkilerini inceleyen birkaç çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı, kamusal oyun alanlarındaki cinsiyet farklılıkları ve sosyal çevrenin çocukların fiziksel aktiviteleri ve açık hava oyunlarıyla ilişkisini incelemekti. Yöntemler: Almanya’da orta büyüklükteki bir kasabanın bir bölgesindeki on oyun alanında kantitatif ve gözlemsel bir çalışma yürütülmüştür. Gençlik, Oyun ve Boş Zaman Aktivitesini Gözlemlemek için Sistem’in değiştirilmiş bir versiyonu kullanılarak sosyal çevre, fiziksel aktivite seviyeleri ve açık hava oyunu ölçüldü. Bulgular: Toplamda, 4-12 yaş arası 266 çocuk (117 kız / 149 erkek) gözlem kullanılmıştır. Aktivite tiplerine göre anlamlı cinsiyet farklılıkları bulundu, ancak orta-sert fiziksel aktivitede (MVPA) bulunmadı. MVPA için aktif çocukların varlığı ana açıklayıcı değişkendi. Cinsiyete göre sınıflandırılan modellerde, karşı cinsiyetten çocukların varlığı kızlarda MVPA’nın anlamlı bir negatif öngörücüsüydü ama erkeklerde değil. Sonuçlar: Aktif çocukların varlığı, halka açık oyun alanlarındaki çocukların fiziksel aktivite seviyelerine katkıda bulunur. Kızların fiziksel aktiviteleri, erkeklerin varlığında bastırılmış görünmektedir. Anahtar Sözcükler: fiziksel aktivite, cinsiyet, açık hava oyunu, oyun alanları, çocuklar, doğrudan gözlem, sosyal çevre

Bağlantı: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6069007/

Paylaş