Çocuklar için eğitim okul öncesi dönemde, aile içinde başlar ve devam eder. Şu durumda çocuk için eğitim kavramını, okul öncesi ve okul sonrası olarak ikiye ayırabiliriz.

Çocuk İçin Oyun Hangi Evrelerde Etkindir

Çocuk için oyunun önemi, ergenlik dönemine kadar non-stop devam eder. Bebeklik döneminden başlayıp, ergenlik dönemine kadar devam eden uzun yolda, oyuncak ve oyun aktivitesi hep vardır. 0-1 yaş arasında başlayan dönem, ortalama olarak 14 yaşa kadar devam eder. Ancak en etkin dönemi, temel kişiliğin oluştuğu ve oturduğu ilk beş yaştır. Beş yaştan sonra oyun yolu ile öğrenilen her şey psikolojik ve fizyolojik gelişime katkı sağlar. Sosyal temel zaten ilk beş yaşta atılmıştır. Çocuğun psikolojik ve fizyolojik gelişimine büyük katkı sağlayan oyun parkı, hem bir ihtiyaç hem de psiko-fizyolojik gelişimi için adeta bir zorunluluktur.

Oyun ve Sosyalleşme

Çocuk için eğitim okul zamanını kapsamaz. Okul dışındaki hayatı da çocuk için ayrı bir eğitim alanıdır. İşte bu nokta da oyunun rolü, eğitim açısından büyüktür. Çünkü oyun ve oyun alanı çocuk için aynı zamanda bir eğitim alanıdır. Özellikle sosyal hayatın anlamı ve sosyalleşme sürecinde en önemli unsurdur. Tek şekilde oyun oynamaktan ziyade, grup olarak oynanan oyunlar ile sosyal ilişkilerin ilk temelleri atılır. Arkadaşlık kurmayı öğrenmek, gruba uyum sağlamayı başarabilmek, grup kurallarına (oyun kurallarına) uymayı öğrenmek ve en önemlisi birbirleri ile iletişim kurmayı sağlamak gibi yetileri kazandıran oyun ve oyun alanları, ünlü psikolog ve kuramcı Bandura’ya göre sosyal hayatı öğrenme platformudur ve çocuğu gerçek hayata hazırlar.

Oyun ve Psiko-Fizyolojik-Sosyolojik Gelişim Süreci

Okullarda, ders esnasında ziyadesi ile hareketsiz kalan çocuklar için, tenefüs saatinde oyun parkında oynamak demek, fazla enerjiyi atmak demektir. Zihnini boşaltan ve negatif enerjisinde kurtulan çocuk oyun parkındaki oyuncaklar ile oynayarak ,fizyolojik gelişimlerini de hızlandırabilirler. Örneğin tahterevalli bacak kasları çalışırken, salıncakta sallanması esnasında kol kasları gelişir. Kaydırakta kayarken omurilik ve tüm vücut kasları çalışır. Ayrıca tüm bu oyunları oynarken, diğer arkadaşları ile kurduğu iletişim ve kurallara uymak zorunda kalmaları da sosyalleşmeyi pekiştirir. Çocuk keyif aldığı bu etkinliğe devam etmek için kurallara uymak zorunda olduğunu anlar. Aksi halde dışlanacağını öğrenir ve düzene uymak için çaba sarf eder. Kısacası ders bitiminde, oyun parkında sadece oyun oynar gibi gözüken çocukta, o an psiko-fizyolojik ve sosyolojik gelişim süreci devam etmektedir. Zihni temizlenmiş ve dağılan dikkati temizlenmiş çocuk, bir süre sonra daha rahat muhakeme kullanabilecek ve öğrenme kapasitesi artmış olacaktır. Yani bir sonraki derse artık her yönden hazırdır.

Okulda Oyun Parkları Nasıl Olmalıdır?

Çocuğun hareket kabiliyetine kolaylık sağlayan ve en önemlisi güvenlikli olarak tesis edilmiş oyun ekipmanları genelde 2 çeşittir.

-Metal ve plastik birleşimi ile elde edilmiş kule, kaydırak, salıncak ve tahterevalli ek olarak kum pist

-Ahşap oyun parkı grupları (yukarıdaki tüm ekipman bu tarz içinde geçerlidir.)

Okullarda Kiralık Şişme Oyun Parkı Olmasının Yararları

-Sosyal iletişimi öğretir. Çocuğun arkadaşlık ilişkilerini geliştirir

-Fazla enerjiyi atar.

-Zihni temizler ve muhakemeyi arttırır.Böylece dikkatini toplayan çocuk, daha kolay öğrenir.

– Olumlu bir pekiştirme ve ödül olarak kullanılabilinir.

-Bedensel gelişime katkı sağlar. Fiyolojik gelişimini olumlu yönde etkiler.

Eğitimde Bireyi Tanıma Tekniği Olarak Oyun

Okulda bir öğrenci ile ilgili detay bilgi edinmek ve onun psikolojik durumu ile ilgili olarak genel bir tahlil yapılmak isteniyorsa, en güvenilir bireyi tanıma tekniklerinden birisi olan gözlem tekniği kullanılmalıdır. Mümkünse bu teknik, çocuğun oyun oynadığı esnada uygulanmalıdır.Şişmeoyunparkı ortamında saftır, yalındır ve kendisidir.

İçinden geldiği gibi davranır ve kendi duygu, korku, kırıklık, üzüntü, mutluluk ya da beklentilerini, oyundaki figürlere yansıtır. Annesinden şiddet gören bir kız çocuğu, evcilik oynarken bebeğini döver ve bebeğe kötü davranır, tıpkı annesi gibi. Anne babası geçimsiz olan çocuklar, oyunda mutlu aile tabloları oluştururlar. Bu bir savunma mekanizmasıdır ve gerçek bunun tam da tersidir. Bir çocuğun sorunlu olup olmadığı oyun oynarken izlendiğinde saptanabilir ve davranış psikolojisi açısından çocuğu tanımak için oyun yolu ile uygulanılan psiko-drama tekniği ile var olan sorunun ne olduğu tespit edilebilir. Bu ve bunun gibi teknikler, uzman psikolog ya da pedagoglar tarafından uygulanmalıdır.

Kaynak: havalipark.com